VIA cementmosaikplattor FAQ

Är det svårt att lägga cementmosaik?
Att lägga VIA-plattor är enkelt, men det bör ske med stor noggrannhet för att du ska kunna njuta av dina plattor under många år. Det finns bra anvisningar på VIAS’s egen hemsida om läggning och skötsel av VIA-golv. 

Behöver jag impregnera?
Plattorna är jämförbara med en natursten som marmor eller travertit. Plattorna ska därför impregneras efter montering. Det är viktigt att impregneringen tränger djupt in i plattorna. Du kan använda antingen mineralimpregnering eller kakelolja för att impregnera golvet. Det är viktigt att golvet är torrt så att impregneringen kan sugas djupt ner i golvet. 

Vad är skillnaden mellan mineralimpregnering och kakelolja?
Kakeloljan rullas på med en foam roller - sedan tas överskottet bort. Impregnering med olja "eldar upp", eller fördjupar färgerna.
Mineralimpregnering har fördelen att den lätt kan torkas upp med en golvmopp i korsrörelse. Konsistensen på mineralimpregnering är tunn som vatten. Impregneringen går att gå på efter endast 1 timme. Mineralimpregnering orsakar kristallisering med golvplattorna, dvs ytan blir hårdare. 

Hur mycket VIA mineralimpregnering behövs? 
Mineralimpregneringen räcker till ca 10 m²/literflaska.

Hur mycket VIA kakelolja behövs?
Kakeloljan räcker till cirka 30 m²/literburk.

Hur sköter jag om mitt klinkergolv?
Att sköta ett betongklinkergolv är enkelt. Ytan är slitstark och med en impregnering efter läggning motstår ytan fett och smuts väl. Betongklinker är gjort av material som är känsliga för syra, precis som exempelvis marmor. Det är därför viktigt att använda neutrala rengöringsmedel och att du kontrollerar pH-värdet på rengöringsprodukten innan den används.
Om sura livsmedel (tex vin) hamnar på plattorna ska det torkas upp och plattorna ska omedelbart rengöras.