Beställ skifferprover

Stenproverna är ca 10x10 cm och skickas med vanlig post. Med ett skifferprov kan du få en bättre uppfattning av hur naturstenen ser ut där du vill ha den. Till exempel hur ljuset reflekteras i stenytan och hur skifferns färg harmonierar med andra material, färger eller växtlighet runt omkring. Du får även en känsla för skifferns ytstruktur och om naturyta eller en bearbetad yta är det bästa för ditt projekt.

Skiffer är naturmaterial, vilket gör att färg och struktur kan variera mellan plattor även inom samma skiffersort. Provbiten ger dig en uppfattning om hur det kan se ut. Skiffer är i princip färgbeständig, men vissa sorter av natursten kan få en gyllene patina beroende på mineralsammansättning. Det kan också förekomma utfällningar från naturmaterial, men det är ovanligt och avtar oftast med tiden. 

Ljusare partier på dina skifferplattor kan vara fossiler som är flera miljoner år gamla. De påverkar inte stenens kvalitet utan du kan känna dig stolt över att få ta del av jordklotens historia på detta unika sätt.


Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av skifferprover!

[email protected]