Frågor och svar om skiffer. Här finner du de vanligaste frågor och svar vi möter. Skiffer som material, leveranser och skötselråd. Om det är något svar du inte finner här så tveka inte att kontakta oss.


Vad är skiffer?
Skiffer är natursten.

Är skiffer tungt?
Skiffer väger 28kg per m² och cm. Exempelvis om en platta är 1x1m och 3cm tjock väger den (28kgx3cm)= 84kg.

Varifrån kommer skiffret?
Skiffer finns i princip över hela jordskorpan. Vi på Nordskiffer handlar med producenter i Spanien, Storbritannien, USA, Sverige och Norge. Vi har stort fokus på att köpa skiffer där kvaliteten är hög och arbetsförhållandena är goda.

Är all skiffer bra?
Det finns mycket skiffer (gäller sten generellt) som inte klarar vårt klimat utan som vittrar sönder i upprepande fryscykler. Mycket asiatisk skiffer har en tendens att rosta i vårt klimat och orsakar rinningar på tak och fasad som inte går att få bort.

Finns det svensk skiffer?
Det finns skiffer över hela jordskorpan, men all skiffer går inte att använda. I Sverige är det endast Offerdalsskiffer som tas fram som plattor. Förr fanns många sorter ex skiffer från Grythyttan som är svart. Den spanska skiffersorten Rustik är mycket lik den gamla Grythytteskiffern.

Finns skiffer i andra färger än svart?
Oh ja! Det finns från nästan vit, ljus grå till gråsilvrig, röd, ljungfärgad, grön.

Kan man köpa andra m² än i webbshoppen?
Självklart. Vid speciella önskemål kontakta oss direkt på Nordskiffer för en offert.

Hur många m² är det per pall?
Det beror på skiffersortimentet. Under varje produkt finns information om hur många m² just den skiffersorten säljs i per pall.

Varför säljer ni inte tak och fasadskiffer i webbshoppen?
Nordskiffer vill gärna vara med i diskussionen för att säkerställa ett säkert och hållbart montage.

Hur påverkar skiffer vårt klimat?
I jämförelse med andra material har naturstenen skiffer en minimal påverkan på vår miljö. Koldioxidutsläppen kommer ifrån sågning, ingen annan bearbetning av materialet behövs.

Vad kostar frakten?
Frakten baseras på vikten, efter att du lagt dina produkter i varukorgen och går till nästa steg kan du se vad frakten kostar just för den beställningen.

Vad är ompackningsavgift?
Kostnaden är 840 kr exkl. moms respektive 1050 kr inkl. moms. Ompackningsavgift tillkommer vid köp av mindre än en pall.

Tar ni betalt för pall och emballage?

Nej, ingen extra avgift tillkommer för emballage, däremot är en pallavgift medräknat i fraktkostnaden.

Vad har tjockleken för betydelse?

Valet av tjockleken på skiffern är beroende på användningsområde så att Nordskiffer kan garantera rätt produkt på rätt plats. På en uteplats i din trädgård, där du ex går eller ställer bord och stolar, räcker det vanligtvis med 10-12 mm tjocklek. Ska du lägga skiffer på din garageuppfart där belastningen är högre behöver du tjockare plattor. 

Vilket material ska användas under markskiffer och golvskiffer?
Golvskiffer: fix och fog anpassat för natursten.

Markskiffer 2-3cm tjocklek, grusbädd likt andra anläggningsarbeten.

Kan man byta ut en skifferplatta mitt i ett golv?
Ja det kan man. Är det i ett våtutrymme rekommenderas det ej. Risken finns då att man bryter tätskiktet. Entreprenören som utför arbetet avgör. Rådfråga alltid en sakkunnig.

Vad är minsta lutningen vid markskiffer läggning?
Bör ha en lutning 1-2cm per m från huset t ex vid en garageuppfart eller uteplats.

Kan man lägga skiffergolv på en garageuppfart?
På en körbar yta utvändigt där det inte finns en betongplatta rekommenderas 3cm tjocklek eller mer. I garaget med en betongplatta går det bra med 1cm skiffer.

Går det att ha golvvärme under skiffergolv?
Ja.

Vad använder man för lister till ett skiffergolv?
Beroende på siffersort kan man beställa skiffersocklar eller på egen kapa socklar av skiffersorten du har lagt. Om du vill beställa socklar är du välkommen att kontakta oss.

Vad ska man tänka på när man köper skiffer?
Köp av en seriös försäljare som kan visa upp resultat av tester på stenen från ett testcentrum, ex den svenska RI:SE. Alla skiffersorten från Nordskiffer är testade med resultat att de klarar de utmaningar de utsätts för, ex vattenflöden i en dusch, frostcykler i utemiljö. Vi hjälper dig att ta fram skiffersorter som är lämpliga för just det du vill använda det till. 
Skiffersorter som är europeiska testas med EN-standarder, vilket kräver en CE-märkning. Utomeuropeiska skiffersorter ska testas enligt samma modell men då används inte benämningen EN, och krav på CE finns inte. Utanför Europa finns en mängd testinstitut som genomför denna typ av tester. Säkerställ att institutet är seriöst och att testerna är korrekt utförda. 

Måste all skiffer CE-märkas?
Nej, CE krävs bara om det finns en harmoniserande EN-standard. Om skiffern kommer från länder utanför Europa finns andra standarder att följa och CE-märkningen är inte ett krav. Utanför Europa finns testinstitut som testar skiffer, men säkerställ att testerna är utförda korrekt och att institutet är seriöst innan du förlitar dig på resultaten.