Välkommen till Nordskiffer AB

På Nordskiffer finner du några av Sveriges ledande skifferexperter och företaget har spännande naturstensprojekt i hela Skandinavien som referenser. En av hemligheterna är den täta kontakten med noga utvalda skifferproducenter där Nordskiffer har mycket god inblick i produktionen. Det gör att företaget kan hålla hög kvalitet på produkterna och säkra hela kedjan från skifferbrotten, under transporterna ända fram till leveransen till det enskilda projektet. Den täta kontakten med producenterna är också avgörande för att Nordskiffer ska kunna säkerställa att skiffern produceras under sjyssta förhållanden, något som är av yttersta vikt för företaget.

Sedan oktober 2017 ingår Nordskiffer som dotterbolag i St Eriks som är ledande i Sverige på betong och natursten.Vi jobbar hållbart - en snabbguide!

  • Vi har ett fåtal leverantörer som vi har en nära relation till.
  • Hög kvalitet på service och material är en självklarhet.
  • Vi eftersträvar hög social hållbarhet i alla led.
  • Vi jobbar med naturmaterial med låga CO2-utsläpp.
  • Transporter miljökompenseras.
  • Vi samfraktar ordrar för ekonomiskt och miljömässigt mer effektiva laster.
  • Materialen finns bedömda i Sunda Hus och Byggvarubedömningen.
  • Skiffersorterna finns med i Husproduktportalen med material som är godkända för Svanenmärkt byggande.
  • All skiffer är testad med erkända teststandarder för natursten för att garantera att de är lämpliga att använda.Vår filosofi

Gamla gedigna material i nya sammanhang är vår mission. Både därför att gedigna material skänker en speciell sorts karaktär till rummen och byggnaderna; ett slags lugn och historisk tidlöshet och för att det helt enkelt är ekonomiskt att använda material med lång livslängd. Bra material åldras dessutom vackert och vi tror att miljön man vistas i påverkar livskvalitén. Om inte annat för att man slipper underhåll eller att tänka på omläggning de närmaste decennierna.
För att veta att materialen är bra har vi koncentrerat oss på några få leverantörer som vi känner till desto mer om, både vad gäller produkternas egenskaper och hur leverantörernas produktionsled ser ut. Vi besöker alla våra skifferbrott och vet att det är sjyssta arbetsförhållanden och alla medarbetare är utbildade i mänskliga rättigheter.Dokument för nedladdning

Här hittar du policydokument som beskriver hur vi arbetar med olika frågor. Välkommen att höra av dig om du har frågor om vårt sätt att jobba!